ZWCAD 2018


ZWCAD 2018 ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบ CAD ที่เพิ่มฟังก์ชั่นและฟีเจอร์สำหรับการออกแบบที่น่าสนใจ

ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง

Interface และคำสั่งที่คุ้นเคย

ZWCAD มี Classic และ Ribbon interface ในลักษณะที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย และสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางคำสั่งได้ตามที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งาน จากการใช้ลักษณะอินเตอร์เฟซและคำสั่ง CAD แบบที่ผู้ใช้งานรู้วิธีใช้อยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนมาใช้งาน ZWCAD ได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่
 
 

การใช้งานไฟล์ร่วมกัน

   
   

เปิด และ บันทึกไฟล์จาก DWG/DXF จาก ACAD

นำเข้า DGN แลกเปลี่ยนไฟล์กับ MicroStation ®

   

 

Innotative

   
SmartVoice
บันทึกเสียงอธิบายรายละเอียดลงในไฟล์
SmartMouse
ใช้คำสั่งจากคลิกขวาและลากเม้าท์นเพื่อใช้คำสั่งลัด
   
   
SmartSelect
การกรองสำหรับการเลือกแบบ Multi
Barcode & QR Code
แปลงข้อมูลตัวอักษรเป็น Barcode หรือ QR Code และฝั่งลงใน Drawing
   

 

2D Drafting

   
Auto-complete Command input
ช่วยหาคำสั่งอย่างรวดเร็ว
MText
Multi-line text ฟังก์ชั่นสำหรับแก้ไขข้อความทั้งหมด
   
   
   
Images
แทรก Raster Images รองรับ jpeg, png และ bmp
Block
จัดเก็บไฟล์เป็น block เพื่อนำมาใช้งานซ้ำ
   
   
   
External Reference
แนบไฟล์ DWG เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
Table
ใช้งานตารางในการนำเสนอข้อมูล
   
   
   
MLeaders
แนบ Multi-Leader เป็นคำอธิบายประกอบ
Associative Dimension
เส้นบอกขนาดที่เปลี่ยนตามขนาดของวัตถุ
   
   
   
Revision Cloud
สร้าง Revision Cloud เพื่อบอกตำแหน่งจุดที่มีการแก้ไข
Layer Properties Manager
ตั้งค่าคุณสมบัติ Layer เช่น สี ลักษณะเส้น และ VP Freeze
   
   
   
Attribute Block
ฝังตารางข้อมูลที่เป็นข้อความ เช่น จำนวนคงคลัง ราคา คำอธิบายและอื่นๆ
Zoom and Pan
คลิกลูกกลิ้งตรงกลางเม้าส์เพื่อลากงานออกแบบ และหมุนลูกกลิ้งเพื่อซูมเข้า-ออกมุมมองของงาน
   
   

 

Advance Tools

   
   
Dynamic Block
Block แบบพารามิเตอร์ ที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยน
Match Property
ใช้รูปแบบที่มีอยู่ในวัตถุอื่น
   
   
Insert OLE Object
ฝังวัตถุ OLE ในงานออกแบบ
File Compare
ค้นหาจุดที่แตกต่างระหว่างงานออกแบบ
   
   
Tool Palettes
การจัดการ แชร์ และ วางคำสั่ง blocks และ เครื่องมืออื่นๆ
Super Hatch
ใช้ Block ไฟล์ drawing หรือ ภาพในการเป็นแพทเทิร์น hatch
   
   
Reference Manager
จัดการไฟล์ภายนอก เช่น ข้อความ ภาพ และงานออกแบบ
Object Isolation
ควบคุมการแสดงผลแบบเจาะจงวัตถุ
   
   
Quick Calculator
การจัดการคำนวณ CAD
Block Attribute Manager
มุมมอง แก้ไข และซิง์กับแอตทริบิวต์
   

 

 

3D Features

   
 
Visualizing
ซ่อน เงา และ Render (render กำลังมาในเร็วๆนี้)
   
   
Modeling
สร้างและแก้ไขโมเดล 3 มิติ
Viewing
มุมมองภาพ 3 มิติ อย่างอิสระ และภาพเสมือนจริง DVIEW
   
   

 

Out Put

พิมพ์ STB/CTB รูปแบบการ plot
กำหนดวิธีพิมพ์ต่างๆ เช่น สี ความละเอียด เส้น
พิมพ์หรือบันทุกในฟอร์แมทอื่น
ส่งออก DWG เพื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อใช้ร่วมกัน
   

APIs

Code-level ที่เข้ากันกับ APIs ทำให้ง่ายต่อการย้ายแอพจำนวนมาก และอีกมากมายกำลังตามมาในเร็วๆ นี้