New & Event

ทางบริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด ได้จัดบูธในงาน InterMold 2015 ที่ไบเทคบางนา ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2558 โดยภายในบูธ ได้นำเสนอโปรโมชั่น ของซอฟต์แวร์ในราคาพิเศษ 25-30%

แนวคิดในการออกแบบ ZWCAD

การใช้งาน CAD เบื้องต้น

โปรแกรม CAD คืออะไร

CAD Pocket

ความคิดเห็นของผู้ใช้ ZWCAD ลิขสิทธิ์

รีวิวจากผู้ใช้งานซอฟต์แวร์จาก ZWCAD ซอฟต์แวร์ CAD Marcin Sikora, ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรตั้งแต่ปี 2003 และทำงานด้านการคำนวณและออกแบบมากกว่า 17 ปี จึงมีประสบการณ์ทำงาน CAD มาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งแน่นอน Marcin...

ทางบริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมการบูธภายในงาน Metalex 2014 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 19.22 พฤศจิกายน 2557 จากการนำซอฟต์แวร์ ZWCAD โซลูชั่นสำหรับการออกแบบ CAD ลิขสิทธิ์มาร่วมแสดงภายในงานให้แก่ผู้มาร่วมงานทุกท่านได้ทดลองใช้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศงาน Inter Mold 2014 ที่ไบเทคบางนา เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา โดยภายในงานบูธของบริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด ได้นำซอฟต์แวร์จาก ZW3D และ ZWCAD มาเสนอภายในงาน ...

Page 4 of 5