New & Event

ความเห็นของลูกค้าส่วนใหญ่กับซอฟต์แวร์ ZWCAD

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมซอฟต์แวร์ CAD/CAM และออกแบบตกแต่งภายใน ณ งานสถาปนิก 59

ZWCAD ช่วยให้ BBSI จัดการงานปริมาณได้และลดเวลาในการเขียนแบบลง

ZWSOFT เปิดเผยฟีเจอร์ใน ZWCAD 2017 สำหรับการแก้ไขที่ยืดหยุ่นขึ้น

Design Center Properties และ Tool Palettes

การกำหนดขนาด

การเขียนลายตัด ตัวอักษร การทำ Block

คำสั่งช่วยควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ

การควบคุมการแสดงภาพ

คำสั่งพื้นฐานที่แก้ไขและปรับปรุงชิ้นงาน

Page 2 of 5